Pyrvin

Springmask

Springmask är en av de vanligaste parasiterna hos människor. I Finland förekommer springmask främst hos barn under skolåldern och besväret har blivit all vanligare under de senaste åren speciellt hos barn under lekåldern. I en undersökning som gjordes bland daghemsbarn i Helsingfors konstaterades springmask hos 5-10 procent av barnen. Springmasken innebär i regel ingen fara för barnen och ger inte ens alltid några symptom. Men springmask kan ändå vara mycket besvärligt. För att bli av med springmask krävs alltid behandling med läkemedel. Vanligtvis behandlas hela familjen på samma gång.

Tanken på att parasitmaskar lever i kroppen kan kännas mycket avlägsen och motbjudande för personer som lever i västerländska moderna förhållanden. Det är emellertid fråga om ett vanligt besvär som man numera knappast talar om. Därför kan det komma som en överraskning för många småbarnsföräldrar. Det vore ända bra att öppet ta upp problemet på daghem eller annan vårdplats, eftersom springmask mycket lätt sprids från ett barn till ett annat.

Springmaskens symptom

Hos barn är klåda i ändtarmsöppningen ofta ett symptom på springmasksmitta. Klåda förekommer i synnerhet kvällstid och på natten och barnet kan ha svårt att somna eller vaknar mitt i sömnen. Ibland kan klådan ge upphov till sammandragningar i ändtarmsöppningen och orsaka lokal smärta. Magsmärtor kan också förekomma i samband med symptomen. Allmän rastlöshet och dålig aptit kan vara tecken på att barnet har fått springmask. Hos vuxna är sjukdomen mera sällsynt och ofta helt eller nästan symptomfri.

Springmasken är en genomskinlig mask, ca 1 cm lång och knappt 1 mm bred, som lever i slutändan av tarmsystemet. Springmaskhonorna lägger sina ägg i ändtarmsöppningen. Man kan inte se springmaskäggen med bara ögat. De är genomskinliga och mikroskopiskt små, ca 0,05 x 0,07 mm.

Ibland kan man urskilja springmaskar i barnets avföring, men vanligen förekommer inte några yttre tecken. Men om barnet klagar över eller har symptom på klåda i stjärten, ska man beakta att det möjligen kan vara fråga om springmask.

Orsaker till springmask

Sjukdomen sprids via ägg som springmaskhonorna lägger omkring ändtarmsöppningen. Springmask sprids lätt via händer, leksaker, sängkläder, hemtextiler och fuktiga badrum. De kan klara sig t.o.m. flera veckor i rumstemperatur. Smittorisken ökar bl.a. när barnen leker på golvet, glömmer att tvätta händerna före maten och biter på naglarna. Från händerna kan springmasken också spridas till livsmedel och smitta andra.

Springmask förekommer bara hos människor, så man kan inte smittas t.ex. av husdjur. Klådan främjar springmaskens kretslopp, eftersom klåda och kliande effektivt sprider äggen till kläder, sängkläder och fingrar och via dessa i munnen på samma eller följande värd.

 

Behandling vid springmask

På apotek kan man receptfritt köpa ett preparat som heter Pyrvin som är verksamt mot springmask. För att bli av med springmask krävs alltid behandling med läkemedel. Behandling rekommenderas alltid för hela familjen, eftersom maskäggen lätt sprids från en person till en annan. Maskäggen sprids lätt på nytt, så behandlingen ska upprepas efter 14 dygn. Förutom behandling med läkemedel rekommenderas följande åtgärder för att undvika återkommande smittorisk:

  • Det är viktigt att tvätta sig ordentligt. Eftersom maskäggen finns omkring ändtarmsöppningen ska man vara extra noga med att tvätta underlivet och händerna.
  • Man ska påminna barnen att tvätta händerna. Man ska tvätta händerna noggrant efter varje toalettbesök och före maten.
  • Man ska klippa naglarna korta och hålla dem rena.
  • I samband med behandlingen ska man byta underkläder, pyjamas, handdukar, örngott och lakan. Det är bäst att tvätta textilerna genast och undvika att skaka dem.
  • I en veckas tid är det bra att byta underbyxor två gånger om dagen, eftersom maskäggen kan klara sig flera dagar, t.o.m. en vecka efter behandlingen.
  • Det är bra att vädra sängkläderna noga.
  • Det är viktigt att städa ordentligt: torka av golv och andra ytor, rengöra dörrhandtag och strömbrytare och tvätta toalettutrymmena grundligt. Leksaker ska rengöras och mjukdjur ska inte användas som leksaker under en månads tid.
  • Skötbordet ska rengöras och smutsiga blöjor ska kastas direkt.
  • Om maskarna dyker upp igen efter en månad har behandlingen misslyckats och måste upprepas.

När ska man söka läkare?

Man ska söka läkare om trots behandling enligt föreskrift 1-2 cm långa, vita, trådliknande rörliga maskar förekommer i området omkring ändtarmen eller i avföringen.